IT Analytics voor de Zorg

Met wire data krijgt u inzicht in de belangrijkste data binnen uw IT systemen.

De IT infrastructuur binnen zorgorganisaties is van levensbelang. Letterlijk staan er op ieder moment levens op het spel.

Binnen ieder ziekenhuis of zorginstelling zijn er honderden IT systemen actief die met elkaar proberen te communiceren. Wanneer de communicatie tussen deze systemen faalt verslechterd de kwaliteit van de zorg voor patiënten.

ExtraHop biedt u de mogelijkheid om real-time (tot op transactieniveau) inzicht te krijgen in wat er gebeurt in- en om het IT netwerk van uw zorginstelling. Dit inzicht is niet alleen fijn om te hebben maar missiekritisch om ervoor te zorgen dat uw IT infrastructuur weer net zo gezond wordt als uw patiënten.

Met ExtraHop kunt u:

  • Ontdek automatisch alle applicaties en infrastructuur binnen uw organisatie.
  • Lokaliseer snel en direct performance bottlenecks
  • Breng systeem-afhankelijkheden in kaart om eventuele downtime te voorkomen
  • Verzeker security- en privacy-compliancy tussen communicerende interfaces
  • Monitor Virtual Desktop Infrastructuur (VDI) performance, Elektronische Patiënten Dossiers (EPD's) en (hosted) SaaS applicaties
Download de whitepaper Start een Extrahop demo